• 0903.929.626 Ms.Vi - 0918 128 391 Ms. Liên
Logo

In Uv Trên Mica

In Uv Trên Mica

 in UV trên mica dùng để in các logo, hình ảnh thương hiệu cho bảng chức danh

In UV làm Pano

 in UV trên mica dùng để in các logo, hình ảnh thương hiệu cho bảng chức danh

In Uv bảng hiệu

In Uv làm bảng quảng cáo khá sang trong  và chi phí thấp

In UV Trần Nhà

Được lắp đặt thêm hệ thống Đèn UV làm cho sản phẩm in ấn khô ngay lập

ĐỐI TÁC