• 0903.929.626 Ms.Vi - 0918 128 391 Ms. Liên
Logo

In UV Trên Kính

In UV trên kính bếp

kính vốn được biết đến là một vật liệu nhẵn, trơ và rất khó in hình ảnh

In Hoa Văn Trên Kính

Kính là vật dụng sang trong vô cùng phổ biến trong mọi gia đình,

In UvV trên Trần Nhà

Được lắp đặt thêm hệ thống Đèn UV làm cho sản phẩm in ấn khô

ĐỐI TÁC